Browsing Category

Ženski kutak

21 posts

Ženski kutak i njegov smisao

Sva prava žene koja joj je Bog dao moraju se poštovati i ona mora biti tretirana kao svaki pojedinac koji ima pravo da poseduje i raspolaže svojom sopstvenom imovinom i zaradom, koji može da sklapa ugovore, čak i nakon stupanja u brak. Ona ima pravo da se obrazuje i radi van kuće ako to želi. Ona takođe ima pravo na nasledstvo od svog oca, majke i muža. Veoma zanimljivo je napomenuti da u islamu, za razliku od drugih religija, žena može biti i imam, tj. lider i predvodnik zajedničke molitve, za grupu žena.

Isto tako muslimanka ima i svoje obaveze. Svi zakoni i propisi koji se odnose na molitvu-namaz, post, milostinju-zekat, hodočašće-hadž/umra, činjenje dobrih dela, itd, primenjuju se i važe i za žene, uz male razlike koje se uglavnom vežu za žensku fiziologiju.

Šta je to ženski kutak?

Također, ženama je potreban njihov kutak, odnosno ženski kutak, u kojem će imati nešto svoje. Ženski kutak predstavlja mjesto na kome se mogu žene u Islamu edukovati i saznati nešto novo što do sada nisu znale.

Pre braka, žena ima pravo da izabere svoga muža. Islamski zakon je vrlo strog u pogledu obaveznosti ženine saglasnosti za brak. Mladoženja daje bračni miraz-nadoknadu budućoj supruzi za njenu ličnu potrebu. Ona ima pravo zadržati svoje lično prezime, i nije u obavezi da uzme muževljevo. Kao supruga, ima pravo na izdržavanje od strane njenog muža, čak iako je bogata. Takođe ima pravo da traži razvod i starateljstvo nad malom decom. Ona ne treba vraćati miraz, osim u nekoliko iznimnih situacija.

Uprkos činjenici da se u mnogim mestima i vremenima, muslimanske zajednice u svojoj praksi nisu uvek i u svemu pridržavale navedenih prava, ideal je je postojao 1.400 godina, dok se ostale velike civilizacije, nisu čak ni počele zanimati ovim pitanjima i problemima, kao ni promenom njihovog negativnog stava i prakse sve do osnivanja savremenih država 19. i 20. veka. Još uvek je puno savremenih civilizacija koje tek trebaju da urade nešto povodom ovih pitanja.